2000/12/10,  Tsutomu SAKURAI   < tsakurai[at]rimath.saitama-u.**.** >
2002/05/11,  切れていたリンクを修正